Caj Perkhidmatan

CAJ RAWATANWARGANEGARA (RM)WARGA ASING(RM)
Am1.0040.00

(Fi pesakit luar am/pakar merangkumi pendaftaran, perundingan dan ubat. Tidak termasuk fi rawatan, fi ujian makmal, fi siasatan dan fi implan/prostesis yang perlu dikenakan caj berasingan)
Pemeriksaan Perubatan termasuk X-ray100.00300.00
Pemeriksaan untuk Lembaga Perubatan200.00600.00
Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pegawai Perubatan40.00120.00
Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pakar80.00240.00
Pendapat lengkap disediakan oleh Pakar200 .00 hingga 1000.00

(bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu)
400 hingga 2000

(bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu)
Jenis rujukan kepada klinik pakarWarganegaraWarga Asing
Rujukan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan1. Percuma bagi lawatan pertama.
2. RM5 bagi setiap 'Follow-up' termasuk siasatan.
1. RM120 bagi lawatan pertama.
2. RM120 bagi setiap lawatan tidak termasuk segala siasatan.
Rujukan daripada Pengamal Perubatan Persendirian1. RM30 bagi lawatan pertama
2. RM5 untuk setiap "follow-up" (TIDAK termasuk siasatan)
1. RM120 bagi lawatan pertama.
2. RM120 bagi setiap lawatan tidak termasuk segala siasatan.

Hits: 7269

Call Now Button