Kaunseling Ubat

Kaunseling

3. KHIDMAT NASIHAT (KAUNSELING) UBAT-UBATAN

Pegawai farmasi bertanggungjawab menyampaikan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal yang  berkesan serta penggunaan ubat berkualiti melalui perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan dan  pendidikan pesakit.

Kaunseling ubat-ubatan merupakan aktiviti profesional yang dijalankan oleh pegawai farmasi untuk menambah pengetahuan pesakit dalam rawatan farmakoterapi dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengubatan pesakit.

CONTOH JENIS KAUNSELING

ke Perkhidmatan Yang Ditawarkan

ke main page Pengenalan Unit Farmasi

Hits: 1449

Call Now Button