PERKHIDMATAN PATOLOGI

                                                                        PENGENALAN 

Unit Perkhidmatan Patologi merupakan unit sokongan yang penting dalam perawatan pesakit di bahagian kesihatan primer. Unit ini memberi perkhidmatan diagnostik dengan menganalisa sampel pesakit bagi membantu Pegawai Perubatan dalam rawatan pesakit.

Perkhidmatan diagnostik yang diberi di makmal Klinik Kesihatan Bandar Kuantan adalah merangkumi ujian Patologi Kimia, Haematologi dan Mikrobiologi (Bakteriologi, Serologi dan Parasitologi).

OBJEKTIF PERKHIDMATAN PATOLOGI

  • Memastikan semua ujian yang dijalankan adalah tepat, jitu  dan menepati masa yang ditetapkan (LTAT).
  • Memenuhi perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan termasuk pengurusan ujian ujian rujukan.
  • Memberi perkhidmatan yang efisyen dan berkualiti serta berkesan dalam pendiagnosan penyakit untuk membantu proses rawatan pesakit.

WAKTU OPERASI

Perkhidmatan Patologi Klinik Kesihatan Bandar Kuantan beroperasi mengikut waktu pejabat yang ditetapkan.

Waktu berkerja (Isnin –Jumaat)                : 8.00 pg     –  5.00 ptg

Waktu rehat (Isnin – Khamis )                    : 1.00 ptg    –  2.00 ptg

Waktu rehat ( Jumaat )                                : 12.15 tgh  –  2.45 ptg

Waktu Extended ( Sabtu / Cuti Umum )    : 8.00 pagi  – 12.00 tgh

SENARAI UJIAN YANG DIJALANKAN

PATOLOGI KIMIAHAEMATOLOGIMIKROBIOLOGI
Blood sugarFull Blood Count (FBC)Gram Stain
Blood sugar (POCT)ESRWet Mount
HbA1CPT INRHVS Feme
Urine microalbuminBlood GroupingUrethral Swab Feme
Renal ProfileBFMP
Uric AcidSputum AFB
Lipid ProfileMicrofilaria
Cholesterol (POCT)Dengue Rapid Test
Liver Function TestVDRL
Bilirubin NeonateStool Occult Blood
Urine Sugar / AlbuminStool Ova & Cyst
Urine FEME
Urine Microscopy
Urune Pregnancy Test

*Ujian-ujian yang tidak boleh dijalankan di makmal klinik kesihatan akan dihantar ke makmal rujukan seperti HTAA, IMR, HKL, MKAK dan HPRZII.

AKTIVITI KUALITI YANG DIJALANKAN

Hits: 4093

Call Now Button