Perkhidmatan Perawatan Domisiliari (PPD)

PENGENALAN PPD

Perkhidmatan Perawatan Domisiliari(PPD) adalah satu perkhidmatan perawatan holistik yang diberikan kepada kes stabil yang terlantar dan memerlukan kesinambungan penjagaan serta perawatan selepas discaj daripada hospital atau rujukan dari klinik kesihatan.

Perawatan pesakit dijalankan di rumah sebagai kesinambungan dari rawatan hospital dan dijalankan oleh anggota kesihatan yang dilatih. Di samping menjalankan rawatan, anggota kesihatan juga akan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada penjaga supaya perawatan dan penjagaan dapat diteruskan oleh penjaga selepas tempoh tertentu.

Objektif Umum:

Untuk membantu dalam perawatan dan penjagaan pesakit yang terlantar di rumah ke arah meningkatkan kualiti hidup pesakit.

Objektif Khusus:

  • Untuk memberi panduan dan tunjuk ajar kepada pesakit dan keluarga bagi meningkatkan penjagaan kendiri.
  • Untuk membantu pesakit meneruskan rawatan (continuity of care) dan penjagaan di rumah sebagai kesinambungan rawatan selepas discaj dari hospital.
  • Untuk menggalakkan penyertaan keluarga dan masyarakat dalam pengendalian pesakit terlantar bagi mengurangkan kemasukan semula ke hospital.
carta ppd
CARTA ORGANISASI PPD

Hits: 12350

Call Now Button