Dasar Kualiti

Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan Pejabat Kesihatan Daerah akan sentiasa memberi perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, mesra, cekap dan terkini dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Juga akan berusaha untuk melaksanakan tindakan penambahbaikan berterusan untuk taraf kesihatan penduduk di daerah masing-masing.

Hits: 914

Call Now Button